Kopen

Het versterken van uw marktpositie, het kunnen aanbieden van een breder  product- en/of dienstenpakket of het realiseren van de wens om ‘eigen baas’ te zijn.
Er zijn vele redenen om over te gaan tot een fusie of aankoop van een bedrijf.

Wellicht heeft u al een interessant bedrijf op het oog of bent nog in de oriënterende fase.

Op basis van uw wensen en ideeën vormen wij een zogenaamd “stappenplan”. Onderstaand overzicht geeft schematisch weer welke stappen genomen worden bij de aankoop van een bedrijf.

Na een eerste kennismakingsgesprek, wordt tijdens de vervolgbespreking in overleg met u bepaald welke “stappen” voor uw situatie van toepassing of noodzakelijk zijn.

Schematisch ziet het aankooptraject er als volgt uit: