Verkopen

Er zijn verschillende redenen om over te gaan tot de verkoop van uw onderneming. Vaak is dit naast een zakelijke ook een emotionele gebeurtenis. Wellicht is het een familiebedrijf met een jarenlange historie of heeft u het bedrijf zelf opgericht.
In alle gevallen is een professionele en deskundige aanpak cruciaal.

Het vinden van de juiste koper is een proces. Uw wensen en ideeën vormen de basis voor een zogenaamd “stappenplan”.

Onderstaand overzicht geeft schematisch weer welke stappen genomen worden bij de verkoop van
een bedrijf. Na een eerste kennismakingsgesprek, wordt tijdens de vervolgbespreking in overleg
met u bepaald welke “stappen” voor uw situatie van toepassing of noodzakelijk zijn.

Schematisch ziet het verkooptraject er als volgt uit: